Bryggeanlegg

Alle bryggeplasserer tarifferes med kr 1500,- pr breddemeter i Søndre- og Indre Havn, og kr 1750,- i Ytre Havn.

Havneanlegget består av:

◾"Indre Havn" har bryggeanlegg for ca 50 båter opp til ca 24 fot.
◾"Ytre Havn" har flytebryggeanlegg for ca 50 båter fra 20-45 fot. 
◾"Søndre Havn" har bryggeanlegg for ca. 40 båter opp til 35 fot. Havna består av molo bygd mellom skjærene Holmen og Selbuskjær. Den ble anlagt våren 2000. 
◾Rampe for utsetting av joller og mindre trailbare båter ved "Jollestranda".
◾Betongrampe for mindre seiljoller (Optimist/Europa) innerst i "Indre Havn". 
◾Kran for utsetting av mindre kjølbåter inntil 2,5 tonn. 
◾Landområde for sommeropplag av seiljoller, mindre kjølbåter for regatta og trening etc.