Gjesteplass

Gjesteplasser:

◾Ytterst på flytrebryggene er det mulig å legge seg longside.
Øvrige plasser i havna kan benyttes som gjesteplasser når båter er bortreist på ferie etc.

◾Det er god holdebunn for ankring på Ødegårdsbukta, og en god og lun natthavn finnes i Skutebukta NØ på Malmøya.
◾Det er korttids "jolleparkering" for slepejoller innerst i "Indre Havn" (hjørnet ved betongrampen - NB: grunt!)
◾Unngå fortøyning ved flytebrygge ved kran/Jollestrand da denne er reservert regattabåter. Det er heller ikke tillatt å fortøye ved badebrygge i indre havn.
◾Medlemmer med plass i havneanlegget plikter å gi beskjed på Seilerhytta når man reiser bort mer enn to døgn.