Parkering

  • ​Det er en kommunal parkering foran Seilerhytta.
  • Parkeringen med bom er forbeholdt medlemmer som leier båtplass. Dette er styrt av reguleringsplanen.
  • Grunneier leier ut parkeringsplasser innenfor gjerde.