Tirsdagsregattaer

​Hver tirsdag seiles det klubbregatta som er åpen for alle til å delta i. 1. klarsignal er kl. 18:00.
Det seiles på faste merker og kart over Viksfjord og Larviksfjorden med alle merkene fås i startbua.
Løpet blir slått opp på tavle med store tall/bokstaver som er lett synlige fra startområdet.