Årsmøte - frist for innkomne saker

Atle Dreng
15.02.2018
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 21.februar. Sendes til postboks 236, 3251 Larvik.
  
Styret