Årsmøte 2016

Morten Bjørnum
27.01.2017

 
Styret kaller inn til årsmøte for 2016 på Seilerhytta onsdag 8.mars 2017 kl 18.00.
 
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 22.februar. Sendes til postboks 236, 3251 Larvik.
 
Styret