Alle kullseilte!

Bjarte Løchen
28.04.2019
Godt oppmøte og god steminig i Farrishallen i dag. Optimistseilerne startet sesongen med kullseilingsøvelse.