Protokoll - Årsmøte 2016

Morten Bjørnum
14.03.2017
Årsmøte ble gjennomført på Seilerhytta 8. mars med 22 personer tilstede. Godkjent er protokoll er vedlagt.

​Protokoll%20fra%20Årsmøte%202016.pdf