Svennerseilasen 2017

Dag Rune Wiksten
11.08.2017
FORANDRING #1 I SEILINGSBESTEMMELSENE FOR SVENNERSEILASEN 2017.
Regattakomiteen har gjort to forandringer i seilingsbestemmelsene for Svennerseilasen 2017
Paragraf 8.3 Løpsbeskrivelse for Klasse 3 Tur.
Punkt 8.3 4) utgår.
Punkt 8.3 6) utgår
Det betyr at Kaupangboen (3) rød stake og Katteboen rød stake ikke lenger er et merke og kan
passeres på alle kanter.
Regattakomiteen,
Dag Rune Wiksten


SeilingsbestemmelserSvennerseilasen2017.pdf