Vestfold Cup 2019

Bjarte Løchen
08.05.2019
Kunngjøring for Vestfold Cup i Larvik 25. - 26. mai 2019

 

Vestfold Cup

 

25. - 26. mai 2019

Organiserende myndighet: Larvik Seilforening

KUNNGJØRING

Versjon 1.1

 

Regattaen gjennomføres i alternativt format med korte sprintseilaser, planlagt varighet maks 10 minutter, heatinndeling med kvalifisering lørdag og finaleseilaser søndag. Bare finaleseilasene teller i sammendraget og Vestfold Cup sammenlagt. For Optimist C blir det et eget opplegg og kunngjøringen gjelder "så langt den passer" for denne klassen.

 

1                 REGLER

1.1              Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1.2              Bestemmelser for Vestfold Cup vedtatt av Vestfold Seilkrets vil gjelde.

1.3              NSF og NIF generelle bestemmelser for barneidrett, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet.

1.4              RRS 44.1 er endret slik at totørnstraff erstattes med entørnstraff.

 

2                 REKLAME

Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

 

3                 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1              Regattaen er åpen for båter i alle klasser som inngår i Vestfold Cup, dvs Optimist A, Optimist B, Optimist B Rekrutt, Optimist C, Europajolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser, 29er og RS Feva. Seilere fra foreninger ikke tilsluttet Vestfold seilkrets kan delta, men teller ikke med i Vestfold Cup sammenlagt.

3.2              Påmelding og betaling gjøres via Larvik Seilforenings påmeldingsløsning hos Seilmagasinet innen mandag 20. mai kl 23:59.

3.3              Sene påmeldinger vil aksepteres frem til onsdag 22. mai kl 23:59 under følgende betingelser: Tilleggsgebyr iht pkt 4.2.

 

4                 GEBYR

4.1              Startgebyr er som følger:

 EnmannsjollerTomannsjoller
Startgebyr for 2 dager kr 200kr 300
Startgebyr for 1 dag kr 150kr 200

 

4.2              Tilleggsgebyr ved etteranmelding kr 50 for alle andre klasser enn Optimist C.
For Optimist C kreves ikke tilleggsgebyr.

 

5                 TIDSPROGRAM

5.1              Registrering:

Lørdag 25. mai fra kl 09.00 – kl 10.00

5.2              Rormannsmøte:

                   Lørdag 25. mai kl 10.00. Eget rormannsmøte med orientering for Optimist C umiddelbart etterpå.

5.3              Tid for seilasene:

Lørdag 25. mai               Første varselsignal kl 11.00. Kvalifiseringsseilaser                                          Lunsj på land etter 3 seilaser.
Søndag 26. mai               Første varselsignal kl 11.00. Finaleseilaser

5.5              Antall seilaser:

Det seiles maksimalt 12 seilaser og maksimalt 6 seilaser pr dag. Dersom ingen seilaser er avviklet på lørdag kan regattakomiteen velge å avvikle 6 seilaser på søndag.

5.6              Intet varselsignal vil bli gitt lørdag etter kl 16.00 og søndag etter kl 15.00.

 

6                 TEKNISK KONTROLL

Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll kan gjennomføres med stikkprøver før, under og etter regattaen.

 

7                 SEILINGSBESTEMMELSER

7.1              Seilingsbestemmelser vil bli delt ut ved registrering.

7.2              Seilingsbestemmelser kan bli gjort tilgjenglige på regattaens hjemmeside.

 

8                 STEVNETS BELIGGENHET

8.1              Landområde og regattakontor vil være på Larvik Seilforenings anlegg. Vedlegg A viser seilforeningens beliggenhet.

8.2              Baneområde vil være rett utenfor seilforeningen. Andre områder kan bli benyttet. Baneområde vil bli angitt ved oppslag på den offisielle oppslagstavlen eller at startbåten heiser flagg L og fører feltet til nytt baneområde. Vedlegg A viser kart over de primære baneområdene. Optimist C seiler på egen bane.

 

9                 LØPENE

Det seiles på utlagte merker i samsvar med banekart som vil framgå av seilingsbestemmelsene.

 

10               STRAFFESYSTEM

10.1            RRS 44.1 er endret slik at totørnstraff erstattes med entørnstraff.

10.2            Det kan bli dømming på banen.

10.3            Et arbitration system (forenklet protesthøring) kan bli benyttet. Nærmere beskrivelse og fremgangsmåte i Seilingsbestemmelsene.

 

11               POENGBEREGNING

Lavpoengsystemet i.h.t. kappseilingsreglene Appendiks A, pkt A4.1, modifisert som angitt under, vil bli benyttet for alle klasser unntatt Optimist B Rekrutt og Optimist C som ikke rangeres.

Bare finaleseilasene teller i sammendraget forutsatt at kvalifiseringsrunde er gjennomført på lørdag.

Ved finaleseilasene scores seilerne i gullfinalen på vanlig måte. Seilerne i sølvfinalen scores med tilleggspoeng = antall deltakere i gullfinalen. Tilsvarende for seilerne i evt bronsefinale som får tillegg for antall deltakere i gull- og sølvfinale.

Ved 1 – 4 seilaser teller alle seilasene.

Ved 5 eller flere seilaser strykes dårligste resultat.

 

12               RADIOKOMMUNIKASJON

12.1            Med unntak av i en nødssituasjon skal en båt verken sende radiomeldinger mens den kappseiler eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også  mobiltelefoner.

12.2            Båter kan bli pålagt å ha kamera, lydutstyr og/eller tracking-utstyr om bord som spesifisert og levert av arrangøren.

 

13               PREMIER

Optimist C og Optimist B Rekrutt rangeres ikke, alle premieres likt.

Optimist B rangeres, alle premieres likt.

Vanlig 1/3 premiering for øvrige klasser, men alle seilere t.o.m. 12 år premieres.

Jenter og gutter seiler, rangeres og premieres samlet i hver klasse.

 

14               SIKKERHET

                   Foreninger som stiller med fire eller flere deltakende båter skal stille med en følgebåt med et mannskap på minst to personer. Båten skal ha med kniv og VHF.

 

15               ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

 

16               FORSIKRING

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

 

17               MEDIA RETTIGHETER

                   Ved å melde seg på Larvik Seilforenings arrangement gir deltagere i regattaen arrangøren og dens partnere uinnskrenket rettigheter og tillatelse til å bruke navn, bilde og biografiske opplysninger for publisering av foto og video av deltagere og båter de seiler under regattaen i et hvert media (inklusive, men ikke avgrenset til, reklame og redaksjonelle oppslag på TV, internett eller i trykte media).

 

18               MERKING AV BÅTER

Det vil bli pålegg om merking av båter med fargekoder for heatinndeling som beskrevet i seilingsbestemmelsene og/eller ved oppslag på oppslagstavla.

 

19               YTTERLIGERE INFORMASJON

                   Eventuelle spørsmål kan rettes til:

 

Regattaansvarlig:

Bjarte Løchen                         tel. 913 39 361              regatta@larvikseilforening.no


Vedlegg A